§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z serwisu (dalej „Użytkownik”) jest Geotechnical Consulting Office Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie (70-437), ul. Jagiellońska 90/5, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000463714, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: PL8513169524, REGON: 321385141 (dalej „GCO”). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 5. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych odwiedzających naszą stronę. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności zapewni Użytkownika o bezpieczeństwie jego danych.

§2. Administrator Danych

 1. GCO jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli Użytkownik skorzysta z formularza kontaktowego na naszej stronie, to wyraża zgodę na przetwarzanie danych jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail.
 2. Dane osobowe pozyskane za zgodą Użytkownika przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania kontaktu drogą elektroniczną.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji GCO jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@gco-consult.com.
 5. GCO ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. GCO nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie zatrudnione w GCO albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna www.gco-consult.com używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 3. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy GCO w celu optymalizacji działań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

§4. Zmiany polityki prywatności

 1. GCO zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji w serwisie internetowym. Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

§5. Kontakt

 1. Zapytania i uwagi dotyczące Polityki Prywatności powinny być kierowane na adres e-mail: info@gco-consult.com lub za pośrednictwem poczty na adres: Geotechnical Consulting Office Sp. z o.o. Sp. k., ul. Jagiellońska 90/5, 70-437 Szczecin.