Zabudowa mieszkaniowo-usługowa we Wrocławiu

Okres: 2014-2016

Powierzchnia terenu: ok. 1.300 m2

Świadczone usługi:

  • badania geotechniczne (odwierty, sondowania),
  • opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,
  • opracowanie opinii dotyczącej badań stanu czystości środowiska gruntowo-wodnego,
  • nadzór inwestorski nad pracami ziemnymi.