Budowa budynku apartamentowo-hotelowego w Międzyzdrojach

Okres: 2015-2017

Powierzchnia terenu: ok. 16.000 m2

Świadczone usługi:

  • badania geotechniczne (sondowania statyczne i dynamiczne, odwierty),
  • badania hydrogeologiczne (piezometry, próbne pompowania),
  • opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz projektu geotechnicznych warunków posadowienia,
  • nadzór geotechniczny nad pracami ziemnymi,
  • doradztwo geotechniczne.