Aquapark - Water World of Poland - Projekt Fundacji Michael’a Jackson’a, Mszczonów

Okres: 2015

Powierzchnia terenu: 40.000 m2, 20 ha

Świadczone usługi:

  • badania geotechniczne (odwierty, sondowania statyczne i dynamiczne),
  • badania hydrogeologiczne (piezometry, pompowania próbne), monitoring wód gruntowych,
  • opracowanie projektu geotechnicznego,
  • opracowanie raportu geotechnicznego zgodnie z niemieckimi wytycznymi,
  • opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej,
  • doradztwo geotechniczne.