Badania geotechniczne pod budowę Centrum Handlowego na rogu ulic Bogdani i Ladik w Budapeszcie, Węgry

Okres: 2008-2010

Powierzchnia terenu: ok. 25.500 m2

Świadczone usługi:

  • due diligence,
  • badania geotechniczne (sondowania statyczne, odwierty),
  • określenie stanu czystości środowiska gruntowo-wodnego wraz z określeniem szacunkowych kosztów składowania zanieczyszczonego
  • materiału na składowiskach danego typu,
  • badania hydrogeologiczne (piezometry, próbne pompowania),
  • model 3D przepływu wód gruntowych,
  • opracowanie dokumentacji geotechnicznej.