Rozbudowa Centrum Handlowego Arkad Örs vezer tere w Budapeszcie, Węgry

Okres: 2011-2012

Powierzchnia terenu: ok. 12.000 m2

Świadczone usługi:

 • due diligence,
 • badania geotechniczne (sondowania statyczne, odwierty),
 • określenie stanu czystości środowiska gruntowo-wodnego dna wykopu ,
 • badania hydrogeologiczne (piezometry, próbne pompowania),
 • opracowanie dokumentacji geotechnicznej,
 • określenie stanu czystości środowiska gruntowo-wodnego,
 • nadzór geotechniczny i odbiory geotechniczne,
 • nadzór nad wykonaniem pali CFA,
 • nadzór nad odwodnieniem wykopu,
 • nadzór prac rekultywacyjnych,
 • inwestorski nadzór geotechniczny (obsługa geotechniczna budowy).