Centrum handlowo-usługowe CANO Singen, Niemcy

Okres: 2015-2017

Powierzchnia terenu: ok. 12.000 m2

Świadczone usługi:

  • analiza materiałów archiwalnych,
  • badania geotechniczne (odwierty rdzeniowe, sondowania dynamiczne),
  • akredytowane badania laboratoryjne gruntu i wody gruntowej,
  • badania hydrogeologiczne (piezometry, próbne pompowania), monitoring stanu wód gruntowych,
  • wykonanie odkrywek w ramach rozpoznania geotechnicznego i archeologicznego
  • opracowanie dokumentacji geotechnicznej,
  • opracowanie raportu środowiskowego,
  • doradztwo geotechniczne i hydrogeologiczne,
  • koncepcja odwodnienia wykopu.