Zabudowa mieszkaniowa w m. Siek, Niemcy

Okres: 2018-2020

Powierzchnia terenu: ok. 10.000 m2

Świadczone usługi:

  • wykonanie wierceń badawczych i sondowań sondą lekką DPL i sondą krzyżakową SLVT,
  • badania laboratoryjne prób gruntu,
  • opracowanie ekspertyzy geotechnicznej,
  • doradztwo geotechniczne.