Ocena warunków gruntowo-wodnych w rejonie skarpy położonej w m. Siadło Dolne

Okres: 2018

Świadczone usługi:

  • wykonanie odwiertów i sondowań sondą lekką DPL oraz sondą krzyżakową SLVT,
  • badania laboratoryjne prób gruntu,
  • opracowanie opinii geotechnicznej dot. oceny istniejących warunków gruntowo – wodnych wraz z określeniem rozwiązań naprawczych.