Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli oraz Modernizacja polderu Marwickiego etap I i II, Chlewice-Porzecze

Okres: 2017-2018

Świadczone usługi:

  • wykonanie badań odbiorowych w trakcie prowadzenia prac ziemnych przy budowie wałów przeciwpowodziowych przy pomocy płyty dynamicznej VD, płyty statycznej VSS, metody Proctora oraz metody cylindra wciskanego,
  • opracowywanie sprawozdań z badań.