Wykonanie inklinometrów i otworów obserwacyjnych na terenie placówki ZWiK przy ul. Warcisława 29 w Szczecinie

Okres: 2018-2019

Świadczone usługi:

  • wykonanie otworów obserwacyjnych,
  • montaż inklinometrów,
  • opracowanie dokumentacji geologicznej,
  • prowadzenie regularnych pomiarów inklinometrów oraz stanów zwierciadła wody gruntowej, sporządzanie sprawozdań z wykonanych pomiarów.