Centrum Handlowe Marmara Park w Stambule, Turcja

Okres: 2018-2019

Powierzchnia terenu: ok. 100.000 m2

Świadczone usługi: monitoring geotechniczny w ramach przeglądu 5-letniego.