VII Międzynarodowa Konferencja na temat geotechnicznej i geofizycznej charakterystyki obszarów


„Modele gruntowe, od dużych zbiorów danych do oceny inżynierskiej”

Termin i miejsce: 18-21.06.2024, Barcelona (Hiszpania)

 
Tematyka:

 • Rozwój technologiczny w zakresie geotechnicznych i geofizycznych instrumentów i procedur badań terenowych
 • Interpretacja wyników badań in situ
 • Charakterystyka obszaru oparta na danych
 • Modele gruntowe: procedury i wyniki
 • Bezpośrednie projektowanie obiektów geotechnicznych w oparciu o wyniki badań in situ
 • Monitoring na potrzeby charakterystyki obszaru
 • Termiczna i termomechaniczna charakterystyka obszaru
 • Teledetekcja w charakterystyce obszaru
 • Charakterystyka osadów pochodzenia antropogenicznego (odpady poflotacyjne, odpady komunalne, nasypy...)
 • Charakterystyka terenu wspomagana symulacją
 • Niepewność i zmienność w charakterystyce obszaru
 • Charakterystyka skał i gruntów rezydualnych
 • Ocena ryzyka upłynnienia gruntu
 • Zrównoważone badania gruntu

 

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem:

https://isc7.cimne.com/