Wstępna ocena stanu czystości środowiska gruntowo - wodnego terenu zlokalizowanego przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie

Okres: 2020

Świadczone usługi:   

  • badania podłoża gruntowego,
  • badania oceny stanu czystości środowiska gruntowo-wodnego,
  • opinia środowiskowa.