Modernizacja oczyszczalni ścieków Zdroje w Szczecinie

Okres: 2019-2020

Świadczone usługi:

  • badania geotechniczne,
  • opracowanie projektu odwodnienia,
  • badania hydrogeologiczne,
  • opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej.