Budowa parku wodnego pn. "Fabryka Wody - Nowa Gontynka" w Szczecinie

Okres: 2020

Powierzchnia terenu: ok. 46 000 m²

Świadczone usługi:

  • obsługa geotechniczna budowy,
  • badania geotechniczne (odwierty, sondowania),
  • doradztwo geotechniczne.