Budowa Centrum Handlowego w m. Velbert, Niemcy

Okres: 2012-2013

Powierzchnia terenu: ok. 11.000 m2

Świadczone usługi:

  • badania geotechniczne (sondowania statyczne, sondowania dynamiczne, odwierty),
  • pobór prób gruntu, wody gruntowej i powietrza gruntowego w celu określenia stanu czystości środowiska gruntowo-wodnego,
  • badanie substancji budynków,
  • ocena ryzyka występowania niewybuchów na podstawie zdjęć lotniczych,
  • opracowanie dokumentacji geotechnicznej.