Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Metalowej w Szczecinie

Okres: 2019

Powierzchnia terenu:    ok. 2.000 m2

Świadczone usługi:       prowadzenie geotechnicznego nadzoru własnego nad pracami ziemnymi

wraz z odbiorami podłoża.