Centrum Handlowe Marmara Park w Stambule, Turcja

Okres: 2011-2013

Powierzchnia terenu: ok. 42.000 m2

Świadczone usługi:

  • nadzór nad badaniami geotechnicznymi (sondowania statyczne, dynamiczne, odwierty, badania presjometryczne),
  • przygotowanie SIWZ dla postępowania przetargowego
  • dokumentacja geotechniczna,
  • doradztwo geotechniczne i hydrogeologiczne,
  • opinia techniczna dotycząca projektu wzmocnienia skarp (gwoździe, ściana z pali wierconych),
  • weryfikacja PZJ dotyczącego wszystkich prac,
  • weryfikacja projektów odwodnienia wykopu, drenażu stałego, posadowienia obiektu, zabezpieczenia wykopu i skarpy,
  • weryfikowanie wyników badań hydrogeologicznych (piezometry, próbne pompowania),
  • kontrola pomiarów wykonywanych w ramach PZJ,
  • nadzór geotechniczny prac ziemnych, odbiory dna wykopu.