Budowa hali w Hamburgu

Okres: 2018-2019

Powierzchnia terenu: ok. 1.870 m2

Świadczone usługi:

  • wykonanie wierceń badawczych i sondowań sondą lekką DPL i sondą krzyżakową SLVT,
  • badania laboratoryjne prób gruntu,
  • opracowanie ekspertyzy geotechnicznej.