Wielofunkcyjne Zintegrowane Centrum Komunikacyjno-Handlowe na stacji Katowice Osobowa

Okres: 2010-2012

Powierzchnia terenu: ok. 27.000 m2

Świadczone usługi:

  • doradztwo przy uzupełniających badaniach geotechnicznych (sondowania statyczne, odwierty),
  • przygotowanie PZJ dla prac ziemnych, weryfikacja PZJ pozostałych prac,
  • nadzór nad badaniami hydrogeologicznymi (piezometry, próbne pompowania),
  • weryfikacja projektu odwodnienia,
  • opinia techniczna dotycząca projektu ścianki szczelinowej,
  • wykonanie obliczeń zjawiska odprężenia gruntu pod kamienicami i przy terenach sąsiednich,
  • kontrola pomiarów wykonywanych w ramach PZJ,
  • pełny nadzór geotechniczny i hydrogeologiczny,
  • liczne opinie geotechniczne związane z procesem budowlanym.