Dom jednorodzinny przy ul. Leśna Polana w Szczecinie

Okres: 2018

Świadczone usługi:

  • wykonanie otworów obserwacyjnych,
  • przeprowadzenie 3-miesięcznych pomiarów stanów zwierciadła wód gruntowych,
  • opracowanie opinii dot. warunków hydrogeologicznych.