Badania geotechniczne w rejonie ul. Canaletta w Warszawie

Okres: 2018

Powierzchnia terenu: ok. 1.750 m2

Świadczone usługi:

  • badania geotechniczne (sondowania statyczne i dynamiczne, odwierty),
  • opracowanie opinii geotechnicznej, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego,
  • wstępne badanie stanu czystości środowiska gruntowo-wodnego.