Budowa Centrum Handlowego OZAS Center w Wilnie, Litwa

Okres: 2008-2010

Powierzchnia terenu: ok. 70.000 m2

Świadczone usługi:

 • due diligence,
 • badania geotechniczne (sondowania statyczne i dynamiczne, odwierty),
 • badania hydrogeologiczne (piezometry, próbne pompowania),
 • dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna,
 • doradztwo geotechniczne,
 • określenie stanu czystości środowiska gruntowo-wodnego,
 • monitoring stanu wód gruntowych,
 • prognoza oddziaływań budowy na tereny sąsiadujące (pomiary wielkości drgań w trakcie prowadzenia robót polowych na sąsiadujących budynkach,
 • monitoring osiadań,
 • monitoring budynków, ulic i kanalizacji,
 • nadzór geotechniczny, w tym nadzór nad wykonaniem pali.