Rozbudowa Galerii Handlowej „GALAXY” w Szczecinie

Okres: 2011-2013

Powierzchnia terenu: ok. 12.400 m2

Świadczone usługi:

  • badania geotechniczne (sondowania statyczne, sondowania dynamiczne, odwierty),
  • opracowanie dokumentacji geotechnicznej,
  • opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,
  • opracowanie projektu geotechnicznych warunków posadowienia.