Budowa fabryki płyt wiórowych w Biskupcu

Okres: 2017-2018

Powierzchnia terenu: ok. 900.000 m2

Świadczone usługi:

  • weryfikacja dokumentacji przedłożonych przez Zamawiającego oraz jego podwykonawców,
  • prowadzenie stałego nadzoru nad pracami ziemnymi w trakcie przygotowania terenu pod budowę,
  • geotechniczne badania uzupełniające (wiercenia badawcze, sondowania statyczne CPTU, badania laboratoryjne),
  • doradztwo geotechniczne.