GCO - Geotechnical Consulting Office

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu geotechniki i geologii inżynierskiej. Wykonujemy badania geotechniczne, geologiczne, hydrogeologiczne oraz określające stan czystości środowiska gruntowo – wodnego. Wyniki naszych badań interpretujemy i porównujemy z normami europejskimi jak i ustawodawstwem obowiązującym w danym kraju.

Oferujemy opracowanie wyników badań podłoża gruntowego w celu posadowienia obiektów w formie opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz projektu geotechnicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Sporządzamy dokumentacje geologiczno – inżynierskie, hydrogeologiczne oraz inne dokumentacje geologiczne.

W ramach doradztwa geotechnicznego prowadzimy nadzory geotechniczne i geologiczne prac ziemnych, wykonujemy odbiory dna wykopów budowlanych, kontrolę stanu zagęszczenia gruntów rodzimych oraz nasypów budowlanych, a także ocenę organoleptyczną gruntów w dnie wykopów.

We współpracy z firmą Brunnenbau Conrad GmbH prowadzimy i nadzorujemy prace odwodnieniowe wykopów budowlanych.

Jako nieliczni w Polsce, posiadamy w naszym zespole Rzeczoznawcę Budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie i wykonawstwo w zakresie geotechniki.

Opracowujemy projekty rekultywacji / remediacji terenów zanieczyszczonych oraz prowadzimy nadzory przy usuwaniu zanieczyszczeń wraz z opracowaniem sprawozdania z przeprowadzonych prac rekultywacyjnych / remediacyjnych.

Bierzemy udział w przygotowaniu i wykonawstwie projektów realizowanych w Polsce jak i za granicą. Sukcesywnie rozszerzamy naszą działalność na obszarze Europy Zachodniej, Południowej i Wschodniej, pozostając w ścisłym kontakcie z tamtejszym kręgiem naukowym.

Posiadamy referencje na doradztwo i badania geotechniczne w Polsce, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Czechach, Rosji, Bułgarii, Rumunii, Turcji, Chorwacji, na Litwie i na Węgrzech.

Nasze dokumentacje wykonujemy w językach:

  • polskim,
  • niemieckim,
  • angielskim,
  • rosyjskim.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Z chęcią odpowiemy na Państwa pytania i przygotujemy indywidualną ofertę.