Budowa terminalu kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w Porcie Szczecin - etap I faza I

Okres: 2014-2015

Powierzchnia terenu: ok. 3.000 m2

Świadczone usługi:

  • doradztwo geotechniczne w zakresie prowadzenia robót ziemnych, wzmocnienia podłoża, wykonania robót palowych, odbiorów podłoża, monitoringu budowy itp.,
  • pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru geotechnicznego,
  • opracowanie bieżących raportów dotyczących wyników badań odbiorowych, przeprowadzonych prac nadzorczych i zadań w ramach doradztwa geotechnicznego i hydrogeologicznego,
  • ocena bieżących wyników w zakresie prowadzenia robót ziemnych, wzmocnienia podłoża, wykonania robót palowych, odbiorów podłoża dostarczonych przez Zamawiającego,
  • nadzór geotechniczny – weryfikacja badań odbiorowych wykonywanych przez Wykonawcę robót,
  • wizje lokalne terenu budowy, udział w naradach.