Obsługa geotechniczna budowy osiedla Panoramika w Szczecinie - etap 4

Okres: 2018-2019

Powierzchnia terenu: ok. 4.000 m2

Świadczone usługi:

  • prowadzenie inwestorskiego nadzoru geotechnicznego nad pracami ziemnymi,
  • doradztwo geotechniczne.