Określenie warunków hydrogeologicznych w rejonie budynku TBS Prawobrzeże, Szczecin

Okres: 2018

Świadczone usługi:

  • wykonanie odwiertów,
  • rozbudowa otworów do stałych otworów obserwacyjnych wraz z zamknięciem i pompowaniem oczyszczającym,
  • próbne pompowanie celem ustalenia parametrów hydrogeologicznych,
  • regularne pomiary stanów wód podziemnych wraz z przedstawieniem graficznym wyników oraz ich interpretacją,
  • wykonanie badań laboratoryjnych gruntu,
  • opracowanie dokumentacji geologicznej i opinii hydrogeologicznej.