Budowa Centrum Handlowego Zielone Arkady w Bydgoszczy

Okres: 2014-2015

Powierzchnia terenu: ok. 30.000 m2

Świadczone usługi:

  • due diligence,
  • badania geotechniczne (sondowania statyczne i dynamiczne, odwierty),
  • akredytowany pobór prób gruntu i wody gruntowej i powierzchniowej w celu określenia stanu czystości środowiska gruntowo-wodnego,
  • opracowanie dokumentacji geotechnicznej, projektu geotechnicznego i opinii geotechnicznej,
  • opracowanie projektu robót geologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej,
  • opracowanie opinii dotyczącej stanu czystości środowiska gruntowo - wodnego,
  • opracowanie projektu odwodnienia wykopu w czasie trwania prac budowlanych
  • przygotowanie SIWZ dla postępowania przetargowego,
  • monitoring budynków, ulic i kanalizacji,
  • stały inwestorski nadzór geotechniczny i odbiory geotechniczne.