Budowa Hotelu Uzdrowiskowego Medical SPA w Świnoujściu

Okres: 2010

Powierzchnia terenu: ok. 18.000 m2

Świadczone usługi:

  • badania hydrogeologiczne (wykonanie hydrowęzła, próbne pompowania – badanie współczynnika filtracji in-situ),
  • opracowanie raportu z badań hydrogeologicznych,
  • opracowanie raportu z zaleceniami ogólnymi dotyczącymi możliwości zabezpieczenia planowanego wykopu i szczelności planowanego obiektu,
  • odbiory geotechniczne.