Teren byłej Morskiej Stoczni Jachtowej im. L. Teligi przy ul. Światowida w Szczecinie

Okres: 2011

Powierzchnia terenu: ok. 44.000 m2

Świadczone usługi:

  • badania geotechniczne (sondowania statyczne i dynamiczne, odwierty, badania płytą VSS),
  • opracowanie dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inżynierskiej,
  • doradztwo geotechniczne dotyczące posadowienia dźwigów suwnicowych.