Budowa budynku mieszkalno-usługowego w Kołobrzegu

Okres: 2018

Świadczone usługi:

  • projekt robót geologicznych wraz z koncepcją na wykonanie zamknięcia istniejącej studni,
  • sporządzenie planu zakładu ruchu górniczego,
  • likwidacja studni, nadzór nad pracami,
  • opracowanie dokumentacji geologicznej.