Zakład przerobu tłuczki szklanej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Gliwicach

Okres: 2018

Powierzchnia terenu: ok. 24.500 m2

Świadczone usługi:

  • ocena wyników badań wykonanych przez nadzór geotechniczny Generalnego Wykonawcy,
  • badania kontrolne w ramach nadzoru inwestorskiego w trakcie prowadzenia prac ziemnych,
  • doradztwo geotechniczne i hydrogeologiczne.