Badania geotechniczne pod budowę centrum handlowego w m. Hradec Kralove, Czechy

Okres: 2011

Powierzchnia terenu: ok. 38.000 m2

Świadczone usługi:

  • wykonanie badań geologicznych (odwierty, sondowania dynamiczne),
  • wstępne badanie stanu czystości środowiska gruntowo-wodnego,
  • opracowanie wstępnego raportu geotechnicznego.