Przebudowa i rozbudowa budynku Teatru Polskiego w Szczecinie

Okres: 2012

Powierzchnia terenu: ok. 5.800 m2

Świadczone usługi:

  • wykonanie badań geologicznych (odwierty, geologiczne, sondowania dynamiczne),
  • opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.