Rozbudowa Centrum Handlowo-Usługowo-Rekreacyjnego Janki k. Warszawy (etap I)

Okres: 2017-2018

Powierzchnia terenu: ok. 50.000 m2

Świadczone usługi:

  • uzupełniające badania geotechniczne (sondowania statyczne i dynamiczne, odwierty),
  • akredytowany pobór prób gruntu i wody gruntowej w celu określenia stanu czystości środowiska gruntowo-wodnego,
  • badania hydrogeologiczne (otwory obserwacyjne, próbne pompowania),
  • opracowanie opinii dotyczącej stanu czystości środowiska gruntowo - wodnego,
  • stały nadzór geotechniczny, geotechniczna obsługa budowy,
  • doradztwo geotechniczne.