6 Międzynarodowa Konferencja „Geotechniczna i geofizyczna charakteryzacja terenu”


Termin i miejsce: 7-11.09.2020, Budapeszt (Węgry)

Tematyka:

  • urządzenia, techniki pomiarowe, pobór prób,
  • badania mechaniczne (CPT, SPT, DMT, PMT, VST, PLT),
  • geofizyka w inżynierii geotechnicznej,
  • charakteryzacja terenu, case studies,
  • badania in situ oraz modelowanie numeryczne,
  • zastosowania w inżynierii,
  • grunty problematyczne,
  • edukacja.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem:

http://isc6.org/