III Konferencja Naukowo-Techniczna ProGeotech 2020 „Projektowanie geotechniczne – doświadczenia i perspektywy”


Termin i miejsce: 7-8.07.2020, Warszawa

Tematyka:
 
1. Wyznaczanie parametrów geotechnicznych

  • Badania laboratoryjne i terenowe
  • Niepewność, ryzyko, statystyka w geotechnice

2. Obliczenia w projektowaniu geotechnicznym

  • Modele podłoża gruntowego
  • Obliczenia projektowe
  • Analiza numeryczna 2D i 3D
  • Geotechnika w BIM (Building Information Modeling) – GeotechBIM

 

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem:

http://progeotech2020.kg.sggw.pl/